Nieuwe leerling

Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?
Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in en moet uw kind naar school. Meestal duurt de basisschoolperiode 8 jaar. Leerlingen mogen uiterlijk tot en met het schooljaar waarin zij 14 jaar worden naar de basisschool.

Kennismakingsperiode basisschool
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een aantal dagen (maximaal vijf) op de basisschool komen wennen. Basisscholen zijn niet verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Kind aanmelden bij basisschool
Meestal meldt u uw kind aan voordat het 4 jaar wordt. De school heeft hiervoor een aantal gegevens van uw kind nodig. Zoals de naam, geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer in het onderwijs (onderwijsnummer). Na een kennismakingsgesprek ontvangt u een inschrijfformulier en een vragenlijst van de school. Deze dient u minimaal een week voor de inschrijving in te leveren op school. Neem hiervoor één van onderstaande documenten van uw kind mee
• het paspoort of het identiteitsbewijs;
• het uitschrijfbewijs van de vorige school;
• een afschrift van de persoonslijst die u bij de geboorte van uw kind heeft gekregen.
• U hoeft geen uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) aan te vragen.

Uw kind aanmelden?
Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op.

Kennis maken met de school?
U bent van harte welkom op school om een kijkje te nemen en kennis te maken. Via onderstaand contactformulier kunt u een afspraak plannen. U mag natuurlijk ook bellen!

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op.