Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De tweede bel gaat om 8.25 uur en dan beginnen de lessen.

Alle kinderen eten samen met de leerkracht in de klas. De grote pauze is van 12.15 – 12.40 uur. Kinderen gaan dan zoveel mogelijk naar buiten. Om 14.30 uur zijn alle leerlingen vrij.

Op de dinsdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 om 12.00 uur vrij.

Op de woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 en 3-4 om 12.00 uur vrij.