Verlof aanvragen

De leerlingen hebben, verspreid over het schooljaar, een vastgesteld vakantieschema.

Bij gelegenheid van blijde of droevige gebeurtenissen in de familie mag de schoolleiding de ouders toestemming geven een extra verlofdag(en) op te nemen. Daarvoor is het nodig dat de ouders het formulier vakantie en verlof wegens gewichtige omstandigheden invullen en dit (indien mogelijk) ruim van te voren bij de schoolleiding inleveren. De schoolleiding geeft hierop een beschikking af, waarin het verlof wel of niet wordt toegekend. Dit gebeurt volgens strikte bepalingen van de overheid.

Een dergelijke aanvraag is niet bedoeld voor een extra vakantiedag vóór of ná een reguliere vakantie om reden dat het dan minder druk op de weg is, of omdat er dan meer plaats is op een vakantiebestemming.


Bent u vanwege uw werk (bijv. u bent campinghouder) niet in staat uw gezinsvakantie te plannen tijdens de regulier vastgestelde vakantie, dan moet u bij het aanvraagformulier een werkgeversverklaring afgeven. Een dergelijk verlof mag ten hoogste eenmaal per schooljaar verleend worden. Dit verlof mag niet aangevraagd worden voor de eerste twee weken van het schooljaar.

Download hier uw verlofaanvraag: