Documenten

Schoolgids

We hebben er aan gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken. Wij hopen dat wij in deze opzet geslaagd zijn. De schoolgids wordt eenmaal per jaar verstrekt en bevat belangrijke informatie over het hele schooljaar. Deze gids heeft als doel u inzicht te geven in de wijze waarop wij vorm willen geven aan het onderwijs bij ons op school. Daarnaast is het een naslagwerk voor de hele organisatie van de school. We raden u dan ook aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren.

Naast deze schoolgids bestaat ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjarenbeleid opgenomen. Het schoolplan is in het schooljaar 2022-2023 weer onder de loep genomen en opgesteld voor de schooljaren 2023 tot 2027. Het ligt ter inzage bij de directie. In het schooljaarplan zorgen we er voor dat we de gestelde doelen behalen.

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. In dit profiel beschrijft onze school per probleemcategorie wat de grenzen en mogelijkheden zijn, wat in het algemeen onze afwegingen zullen zijn en welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.

  • Hoe kunnen wij omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen in onze (bestaande) groepen in de school en onder welke voorwaarden.
  • Wat doen wij nu al goed en willen wij blijven doen?
  • Wat kunnen wij absoluut niet. Nu niet en in de toekomst niet.
  • Welke nieuwe ontwikkelingen kan CBS de Verbinding inzetten.
  • Welke nieuwe expertise kunnen wij ontwikkelen in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsvragen en welke hulp is daarbij nodig.
  • Binnen welke kaders blijven wij bij de aanmelding van (zorg)leerlingen.

Privacyverklaring

Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen. In de bijlage kunt u hierover lezen in de privacyverklaring.

Passend Onderwijs